TAG วิ่งรอกดิลิเวอร์รี่ ติดกระจก – ฟิล์ม

ไม่หยุดนิ่งที่จะเดินหน้าให้บริการติดตั้งและ เปลี่ยนฟิล์ม หรือกระจกรถยนต์ ที่ค่ายไทยออโต้กลาส ธุรกิจของ 2 พี่น้องวีระ และวิโรจน์ อวยศิลป์ เพราะไม่เพียงแต่จะเปิดถึง 9 สาขา ให้ลูกค้าที่รับความสะดวกในแต่ละย่านเแล้ว