รถใจดีขับขี่ปลอดภัย

พล.ต.ต อุทัยวรรณ แก้วสอาด ผบ.จร. และ ไจตน์ ศรีวังพล ผู้บริหารสวพ. 91 พร้อมด้วย วีระ – วิโรจน์ กก.ผจก. บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รถใจดี ขับขี่ปลอดภัย” ค้นหา ผู้มีน้ำใจ