ชีวิตบนท้องถนนบ่อยครั้งที่ต้องคุ้นชินกับ เสียงสบถก้นด่า ถึงความไร้น้ำใจ ไม่มีวินัยจราจร ของผู้ใช้รถใช้ถนน หรืออาจจะพอมองเห็นน้ำใจกันอยู่บ้างก็แค่รับรู้แล้วเลยผ่านไป นับจากนี้ไป ทุกคนสามารถส่งผ่านความดีงามที่พบบนท้องถนน มาที่สายด่วน 1644

โดย คมชัดลึก วันที่ 4 กันยายน 2553