ปั้นแบรนด์ TAG สู่มาตรฐานสากล

หากได้มีโอกาสเดินเข้าไปในร้านติดตั้งกระจกภาย ในแบรนด์ TAG จะเห็นถึงความแตกต่างจากร้านกระจกอื่น ๆ อย่างชัดเจน ไม่ใช่แตกต่างแค่เพียงสถานที่ทำงาน ที่สะอาดสะอ้านและสวยงามไม่ต่างจากโชว์รูมรถยนต์