TAG มุ่งเพิ่มสาขา ตจว.

นายวิโรจน์ อวยศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด หรือ TAG ศูนย์ให้บริการติดตั้งกระจก-ฟิล์มรถยนต์ เปิดเผยว่า ในปี 2011 บริษัทมีนโยบายขยายสาขาใหม่เพิ่มจากปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้ว 11 แห่ง