TAG ดันยอดบริการโต 20%

“TAG” ศูนย์บริการติดตั้งกระจก-ฟิล์มรถยนต์ ตั้งเป้าโตปี 2554 ขยายตลาด หวังยอดขายเพิ่มเป็น 20% พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมฟิล์มลูกผสมเซรามิกกันความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มปรอททั่วไป นายวิโรจน์ อวยศิลป์ กรรมการผู้จัดการ