Automotive Films .....

Film-004

FX Serise เป็นฟิล์มใสที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนสูง ด้วยความใสของฟิล์มทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจน สามารถป้องกันรังสี อัลตราไวโอเลตได้ถึง 99% ด้วยคุณสมบัติที่้ป็นกาวของเทคโนโลยี 3M ที่เคลือบบนฟิล์มนั้น จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองกระจกเกิดการบิดเบือนความจริงและช่วยยืดอายุฟิล์ม ให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง FX Serie

รุ่น FX5

 

 • สีฟิล์ม : ใส
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 58%
 • แสงส่องผ่าน : 5%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • การสะท้อนแสง : 8%
รุ่น FX20

 

 • สีฟิล์ม : ใส
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 58%
 • แสงส่องผ่าน : 33%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • การสะท้อนแสง : 8%
รุ่น FX30

 

 • สีฟิล์ม : ใส
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 43%
 • แสงส่องผ่าน : 30%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • การสะท้อนแสง : 8%
รุ่น FX50

 

 • สีฟิล์ม : ใส
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 58%
 • แสงส่องผ่าน : 52%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • การสะท้อนแสง : 8%

FXR Serise ประสิทธิภาพในการลดความร้อนดีเยี่ยม ฟิล์มมีความเงางามเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้ขับขี่ ด้วยคุณสมบัติที่้ป็นกาวของเทคโนโลยี 3M ที่เคลือบบนฟิล์มนั้น จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองกระจกเกิดการบิดเบือนความจริงและช่วยยืดอายุฟิล์ม ให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง FXR Serie

รุ่น FXR10

 

 • สีฟิล์ม : ใส
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 70%
 • แสงส่องผ่าน : 11%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • การสะท้อนแสง : 25%
รุ่น FXR20

 

 • สีฟิล์ม : ใส
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 69%
 • แสงส่องผ่าน : 16%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • การสะท้อนแสง : 25%
รุ่น FXR40

 

 • สีฟิล์ม : ใส
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 48%
 • แสงส่องผ่าน : 41%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • การสะท้อนแสง : 10%