lamina_text_Pop

Lamina Pop Series เทคโนโลยีพิเศษที่รังสรรค์คิดค้นวิจัย และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เนื้อฟิล์มระดับอนุภาคเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์ 100% แบบ Magnetron Sputtering Vacuum Coating ด้วยการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าให้อะตอมโลหะ เรียงตัวบนเนื้อฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตัลใสและชั้น Pressure Sensitive Adhesion ชนิด Hi-Performance รวมซ้อนกันถึง 6 ชั้น กำเนิดเป็นชั้นเนื้อฟิล์มเหนี่ยวแน่น ทนทาน ให้สัมผัสแนบสนิทกับกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดความร้อนจากแสงแดดจริงได้สูงขึ้นถึง 60 % ทั้งกันรอยขีดข่วนและลดอันตราย กรณีกระจกแตกได้ระดับ AAA จนได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดนิยมของผู้ใช้รถทั่วโลก

ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL , และ ASTM
การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรง จะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะ แตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง
ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสี 3 ชนิด คือ รังสีอินฟราเรด(IR) 53% รังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) 3% และแสงสว่าง 44% ความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์นั้น เกิดจากรังสีอินฟราเรดและแสงสว่างรวมกัน มิได้เกิดจากรังสีเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้นฟิล์มที่กันความร้อนดี ต้องสามารถ ป้องกันได้ทั้ง 2 ส่วน นั่นคือ ค่าการลดความร้อนจากแสงแดด (Total Solar Energy Rejected) นั่นเอง

รุ่น POP50SISRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีซิลเวอร์
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 52%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 67%
 • แสงส่องผ่าน : 48%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 28%
รุ่น POP50NSRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีนิวทรัลไลท์
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 41%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 54%
 • แสงส่องผ่าน : 50%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 13%
รุ่น POP35NSRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีนิวทรัลเอิร์ท
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 53%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 68%
 • แสงส่องผ่าน : 35%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 22%
รุ่น POP53BKSRPS

 

 • สีฟิล์ม : ไลท์ แบล็ค
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 51%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 65%
 • แสงส่องผ่าน : 34%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 10%
รุ่น POP20NSRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีนิวทรัลดีพ
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 60%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 70%
 • แสงส่องผ่าน : 27%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 25%
รุ่น POP20CSRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีชาโคลดีพ
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 48%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 60%
 • แสงส่องผ่าน : 21%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 8%
รุ่น POP20RBGSRPS

 

 • สีฟิล์ม : นิวทรัล กรีน
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 56%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 72%
 • แสงส่องผ่าน : 20%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 8%
รุ่น POP20RBBSRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีนิวทรัล บรอนซ์
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 57%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 74%
 • แสงส่องผ่าน : 20%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 7%
รุ่น POP05CCSRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีชาโคลเข้ม
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 59%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 86%
 • แสงส่องผ่าน : 9%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 8%
รุ่น POP05BKSRPS

 

 • สีฟิล์ม : สีดีพ แบล็ค
 • ลดความร้อนจากแสงแดด : 60%
 • ลดความร้อนจากสปอตไลท์ : 77%
 • แสงส่องผ่าน : 10%
 • ลดรังสียูวี : 99%
 • เงาสะท้อน : 8%